Zapraszamy na spotkania edukacyjno-informacyjne w zakresie funkcjonowania gospodarki opadami

Serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców gmin należących do Międzygminnego Związku Celowego z siedzibą we Włodawie na spotkania informacyjne promujące selektywną zbiórkę odpadów komunalnych.

Spotkania organizowane są w ramach akcji edukacyjno – informacyjnej pn. „Nie wyrzucaj do śmieci wszystkiego jak leci!” dofinansowanej ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie.

Spotkania odbywać się będą według następującego harmonogramu:

      22.11.2016          godz. 10:00     Sosnówka (GOK)

                                    godz. 12:30     Żeszczynka (świetlica)

      23.11.2016          godz. 10:00     Sławatycze (GOK)

                                    godz. 12:30     Jabłeczna (świetlica)

      24.11.2016          godz. 11:00     Hanna (Urząd Gminy)

      28.11.2016          godz. 11:00     Stary Brus (Urząd Gminy)

      29.11.2016          godz. 10:00     Podedwórze (świetlica wiejska)

                                    godz. 12:00     Hołowno (remiza)

                                    godz. 14:00     Bojary (remiza OSP)

      30.11.2016          godz. 10:00     Hańsk Pierwszy (GOK)

                                   godz. 12:00     Dubeczno (Dom Kultury)

      01.12.2016         godz. 16:00     Włodawa (Urząd Miasta – dla mieszkańców bloków spółdzielczych)

      02.12.2016         godz. 11:00     Włodawa (świetlica MPGK – dla mieszkańców domów jednorodzinnych, wspólnot mieszkaniowych oraz właścicieli  nieruchomości niezamieszkałych).

Priorytetem akcji pod hasłem „Nie wyrzucaj do śmieci wszystkiego jak leci” jest wypracowanie prawidłowych postaw ekologicznych w zakresie segregacji odpadów oraz osiągnięcie wymiernych i mierzalnych efektów, takich jak ograniczenie masy odpadów wytwarzanych na terenie działań MZC, odpowiednio wysegregowane odpady komunalne, a także bardziej sprzyjające nastawienie społeczności lokalnej do ochrony środowiska.

Podczas spotkania zostaną poruszone najważniejsze kwestie dotyczące zasad gospodarowania odpadami obowiązującymi na terenie Międzygminnego Związku Celowego z siedzibą we Włodawie oraz opłat za odpady komunalne. Przekazane w trakcie trwania spotkania informacje, mają przekonać i utwierdzić mieszkańców o konieczności podejmowanych działań dążących do poprawy wskaźnika odzysku dostarczanych odpadów do Zakładu Zagospodarowania Odpadów MZC Sp. z o.o. Akcja skierowana jest do wszystkich grup społecznych i wiekowych. Właściciele nieruchomości powinni szczególnie dbać o poprawność segregacji odpadów w gospodarstwach domowych w trosce o swój domowy budżet. Do dyspozycji uczestników dostępne będą ulotki z najważniejszymi informacjami, druki deklaracji oraz aktualne harmonogramy odbioru odpadów.

Serdecznie zapraszamy!

logo wfoŚigw lublin z nazwa

 

Akcja edukacyjno- informacyjna współfinansowana ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie.