Wydłużenie terminu odbioru frakcji zielonej

Z uwagi na wciąż trwające prace związane z pielęgnacją terenów zielonych, ogrodów i trawników okres odbioru odpadów zielonych (skoszona trawa, liście, gałęzie, chwasty, zwiędłe rośliny) zostanie przedłużony do listopada. Odbiór frakcji zielonej nastąpi w dniu terminu odbioru frakcji biodegradowalnej. Odpady zielone należy gromadzić w odrębnych pojemnikach lub workach w kolorze brązowym i oznaczyć je naklejką z odpowiednim kodem kreskowym. Gałęzie drzew i krzewów mogą być udostępnione również w wiązkach, których jednostkowa waga nie powinna przekraczać 40 kg. Odpady powinny być udostępnione w dniu odbioru od godz. 7:00. Dotyczy to udostępniania wszystkich frakcji odpadów. W przypadku korzystania z ulgi za kompostowanie bioodpadów w przydomowych kompostownikach nie można udostępniać bioodpadów, jak też odpadów zielonych, do odbioru przez podmiot odbierający odpady.