Ulga za kompostowanie bioodpadów

Ulga za samodzielne kompostowanie bioodpadów w przydomowych kompostownikach wyniesie 2 złote od osoby od 1 sierpnia 2020 roku. 30 czerwca br. zdecydowało o tym Zgromadzenie Międzygminnego Związku Celowego z siedzibą we Włodawie.

Z częściowego zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi mogą skorzystać mieszkańcy domów jednorodzinnych, pod warunkiem, że posiadają przydomowe kompostowniki i będą kompostować bioodpady we własnym zakresie. Jeśli się na to zdecydują, obniżą swoją miesięczną opłatę za odpady komunalne z 18 zł do 16 zł od osoby. By skorzystać z ulgi, trzeba będzie zgłosić się po 1 sierpnia 2020 r. do siedziby biura Międzygminnego Związku Celowego z siedzibą we Włodawie, przy ul. Żołnierzy WiN 22 (pokój nr 13) lub Urzędów Gmin należących do MZC, celem złożenia nowej deklaracji D-O(7). Nową deklarację będzie można również złożyć za pośrednictwem elektronicznej platformy ePUAP. Ci, którzy nie mają kompostownika, będą gromadzić bioodpady do brązowych pojemników. Ich sprzedaż rozpoczęła miedzy innymi firma zajmująca się odbiorem odpadów komunalnych – Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej we Włodawie.

Bioodpady, jak też odpady zmieszane, z domów jednorodzinnych będą odbierane z terenów miejskich raz na dwa tygodnie. Natomiast z terenów wiejskich od kwietnia do października również raz na dwa tygodnie, a w pozostałym okresie raz w miesiącu. Z zabudowy wielorodzinnej – raz na tydzień.

Brązowy pojemnik na bioodpady przeznaczony jest na:

  • kuchenne odpadki warzywne i owocowe,
  • obierki,
  • łupiny,
  • skorupki jaj,
  • fusy po kawie i herbacie,
  • resztki jedzenia (bez kości, mięsa i ryb).