Spotkania informacyjne z mieszkańcami Hańska

Zapraszamy mieszkańców Gminy Hańsk 
na spotkania edukacyjno-informacyjne w zakresie 
nowego systemu segregacji odpadów komunalnych 

 

Spotkania organizowane są w ramach kampanii edukacyjno – informacyjnej ukierunkowanej na wdrażanie Jednolitego Systemu Segregacji Odpadów Komunalnych (JSSO) polegającego na selektywnej zbiórce odpadów komunalnych w podziale na pięć frakcji obowiązującej na terenie Międzygminnego Związku Celowego z siedzibą we Włodawie od dnia 1 lipca 2020 r.

 

Niniejsze spotkania odbędą się w dniach:

  • 31 lipca 2020 r. (piątek) godz. 16:00  w Domu Kultury w Dubecznie;
  • 2 sierpnia 2020 r. (niedziela) godz. 12:15 w świetlicy w Hańsku

Podczas spotkań zostaną poruszone najważniejsze kwestie dotyczące zasad nowego systemu segregacji odpadów komunalnych, konieczności stosowania odpowiednich pojemników do gromadzenia odpadów poszczególnych frakcji, nowych zadaniach PSZOK-ów, uldze za posiadanie przydomowych kompostowników oraz o właściwym sposobie udostępniania odpadów do odbioru. Do dyspozycji uczestników dostępne będą ulotki informacyjne.

Dla zwiększenia ochrony Państwa przypominamy o zachowaniu maksymalnego bezpieczeństwa: obowiązuje zasada zachowania odstępów min. 2 metrowych, rezygnujemy z podawania sobie ręki podczas powitania, w spotkaniu może wziąć udział maksymalnie 150 osób, obowiązują maseczki ochronne. Zwracamy uwagę, że powyższe zasady podyktowane są obostrzeniami wprowadzonymi przez rząd, do których należy się stosować, dlatego bardzo prosimy o ich przestrzeganie i wyrozumiałość.

Serdecznie zapraszamy!