Ruszył kolportaż informacji

2 lutego ruszył kolportaż informacji o opłatach za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W najbliższych tygodniach wszyscy właściciele nieruchomości powinni otrzymać informację z numerem konta, na które należy wnosić zadeklarowaną kwotę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W tytule wpłat proszę nie podawać okresu za jaki dokonywana jest wpłata.
Dodatkowo na odwrocie została umieszczona szczegółowa informacja, jak prawidłowo segregować odpady. Stosując się do tych zasad przyczynimy się do zwiększenia poziomu odpadów oddawanych do recyklingu oraz zmniejszenia kosztów związanych z zagospodarowaniem odpadów komunalnych.