Podwyżek opłat za śmieci nie będzie

Wszystko wskazuje na to, że opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w gminach należących do Międzygminnego Związku Celowego z siedzibą we Włodawie utrzymają się na niezmienionym poziome przez kolejne miesiące.

MZC_wlodawa_pelneW piątek 29 maja b.r. trzech Wykonawców złożyło oferty do drugiego przetargu na odbiór i transport odpadów komunalnych z terenu gmin należących do związku. Okazuje się, że wykonawcy wyciągnęli wnioski z unieważnionego w marcu b.r. pierwszego przetargu i tym razem większość z nich złożyło oferty o ok. 20% tańsze niż w poprzednim postępowaniu. Mimo że w trzech na cztery sektory, na które podzielony jest teren związku, oferowane ceny przekraczają jeszcze wartości jakie zamawiający pierwotnie przeznaczył na poczet wykonania zamówienia, to tym razem  Zarząd związku podjął decyzję o podwyższeniu tych kwot do poziomu najniższej ceny. Tak więc po zakończeniu prac Komisji Przetargowej, która sprawdza szczegółowo wszystkie oferty i dokonuje wyłonienia najkorzystniejszych, jako że cena nie jest jedynym kryterium oceny, winno dojść do udzielenia zamówień we wszystkich sektorach w połowie czerwca b.r.