Otwarcie ofert przetargowych

W dniu dzisiejszym Komisja Przetargowa rozpoczęła pracę nad oceną ofert w przetargu na odbiór i transport odpadów komunalnych z terenów gmin należących do Międzygminnego Związku Celowego.

Do godziny 12:00 wpłynęły oferty od dwóch wykonawców, którymi objęto wszystkie części zamówienia