Nowy wzór deklaracji D-O(7)

Zgromadzenie Międzygminnego Związku Celowego z siedzibą we Włodawie dnia 30 czerwca 2020 r. podjęło uchwałę w sprawie nowego wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi DO(7). Nowa deklaracja umożliwia skorzystanie z ulgi za kompostowanie bioodpadów. Zacznie obowiązywać od 1 sierpnia 2020 r.

Poniżej znajdują się pliki do pobrania, nowy wzór deklaracji o symbolu D-O(7) oraz instrukcja jak prawidłowo wypełnić deklarację:

 

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

 

Uchwała nr VIII.24.20 Zgromadzenia Międzygminnego Związku Celowego z siedzibą we Włodawie z dn. 30 czerwca 2020 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości