Miejsca zagospodarowania – przetwarzania odpadów komunalnych

https://mzcwlodawa.pl/miejsca-zagospodarowania-przetwarzania-odpadow-komunalnych/

Wszystkie odpady komunalne odbierane od właścicieli nieruchomości z terenu gmin należących do Międzygminnego Związku Celowego z siedzibą we Włodawie oraz pozostałości z sortowania tych odpadów są odpowiednio przetwarzane i unieszkodliwiane w Zakładzie Zagospodarowania Odpadów MZC Sp. z o.o.

Kontakt:

Siedziba biura Zakładu Zagospodarowania Odpadów MZC Sp. z o.o. 
ul. Żołnierzy WiN 22
22-200 Włodawa
NIP 565-152-75-50
REGON   365525530
Sekretariat: tel./fax: 82 572-54-30
e-mail: sekretariat@zzowlodawa.pl
strona www: http://zzowlodawa.pl/

Siedziba składowiska odpadów Zakładu Zagospodarowania Odpadów MZC Sp. z o.o. 
ul. Komunalna 22
22-200 Włodawa
tel. 797-438-992
Kierownik unieszkodliwiania odpadów: 797-438-991