Letnicy zapłacą ryczałtem

Od 1 stycznia 2016 roku w życie wchodzi uchwała Zgromadzenia Międzygminnego Związku Celowego z siedzibą we Włodawie, ustanawiająca ryczałtową stawkę opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów z nieruchomości rekreacyjno – wypoczynkowych oraz domków letniskowych.

Ustanowiona opłata będzie dotyczyła nieruchomości, które są wykorzystywane do celów mieszkalnych jedynie przez część roku. Zaliczają się do nich domki letniskowe oraz inne nieruchomości użytkowane jako rekreacyjno – wypoczynkowe. Stawki opłat wynoszą odpowiednio:

  • 84 zł, od domku letniskowego lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno – wypoczynkowe – dla odpadów zbieranych w sposób selektywny
  • 138 zł, od domku letniskowego lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno – wypoczynkowe – dla odpadów zbieranych w sposób nieselektywny

Określoną opłatę należy uiszczać z góry do 15 marca każdego roku.

Wypełniając deklarację o wysokości opłaty z gospodarowanie odpadami komunalnymi, dla nieruchomości letniskowych wypełniamy część I.

10

Podajemy ilość domków letniskowych, następnie wypełniamy stawkę (w przypadku segregacji „TAK” podajemy kwotę 84 zł, jeżeli segregacja nie będzie prowadzona „NIE”, kwotę 138 zł.) W polu oznaczonym nr 25 podajemy pomnożoną ilość nieruchomości przez wysokość stawki ryczałtowej.

(fot. pixabay.com)