Jednolity System Segregacji Odpadów Komunalnych

Informujemy, że od dnia dzisiejszego, tj. 1 lipca 2020 roku, na terenie działań Międzygminnego Związku Celowego z siedzibą we Włodawie obowiązuje Jednolity System Segregacji Odpadów (JSSO).
Jednocześnie informujemy, że odpady pozostałe ze starego systemu (dwufrakcyjny) zostaną odebrane w pierwszym terminie odbioru frakcji zmieszanej w miesiącu lipcu br.
Aktualne harmonogramy odbioru odpadów dostępne są na stronie internetowej: http://mzcwlodawa.pl/harmonogramy-4/
plakat_3