Informacja o dniu wolnym od pracy

Przypominamy, że biuro Międzygminnego Związku Celowego z siedzibą we Włodawie będzie nieczynne w piątek 27 maja 2016 roku, tj. w dniu przypadającym bezpośrednio po święcie Bożego Ciała.

Dzień wolny od pracy wynika z Zarządzenia Przewodniczącego Zarządu Międzygminnego Związku Celowego z siedzibą we Włodawie z dnia 1 kwietnia 2016 roku. W związku z tym prosimy o wzięcie pod uwagę informacji o zamknięciu biura i załatwienie swoich spraw w naszym biurze w innym terminie.

Zarządzenie nr 1/2016 w sprawie wyznaczenia dodatkowych dni wolnych od pracy w roku 2016.pdf