Zabudowa JEDNORODZINNA, nieruchomości LETNISKOWE, OGRODY DZIAŁKOWE

https://mzcwlodawa.pl/harmonogramy-4/harmonogramy-odbioru-odpadow-od-1-lipca-2020-r-nowy-system-segregacji/zabudowa-jednorodzinna-nieruchomosci-letniskowe-ogrody-dzialkowe/

Miejscowości: Dominiczyn, Helenin, Hola, Kamień, Kołacze, Laski Bruskie, Lubowierz, Marianka, Mietułka, Nowiny, Nowy Brus, Skorodnica, Stary Brus, Wielki Łan, Wołoskowola, Zamołodycze

jednorodzinne