Stawki opłat

https://mzcwlodawa.pl/gospodarka/stawki-oplat/

Stawka miesięcznej opłaty za odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałej od 1 października 2017 r. wynosi 10 zł od osoby przy zachowaniu selektywnej zbiórki. Stawka za odbiór odpadów komunalnych niesegregowanych (zmieszanych) z nieruchomości zamieszkałej wynosi 18 zł od osoby. Opłatą objęte są wszystkie osoby zamieszkujące nieruchomość. Opłatę należy uiszczać do dnia 15 każdego miesiąca (za miesiąc z dołu np. za styczeń do 15 lutego) na indywidualny numer rachunku przypisany do nieruchomości.

Od 1 stycznia 2018 roku obowiązywać zacznie uchwała Zgromadzenia Międzygminnego Związku Celowego z siedzibą we Włodawie, dotycząca opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości, które są wykorzystywane do celów mieszkalnych jedynie przez część roku. Zaliczają się do nich domki letniskowe oraz inne nieruchomości użytkowane jako rekreacyjno – wypoczynkowe.

Stawki opłat wynoszą odpowiednio:

 • 115 zł, od domku letniskowego lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno – wypoczynkowe – dla odpadów zbieranych w sposób selektywny
 • 207 zł, od domku letniskowego lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno – wypoczynkowe – dla odpadów zbieranych w sposób nieselektywny

Dla nieruchomości stanowiących zespół rodzinnych ogrodów działkowych nowa stawka będzie wynosić iloczyn kwoty 15 zł i ilości uprawianych działek przy selektywnej zbiórce odpadów komunalnych, i odpowiednio iloczyn kwoty 25 zł i ilości uprawianych działek dla odpadów niesegregowanych.

Określoną opłatę należy uiszczać z góry do 15 marca każdego roku.

 

Systemem objęci zostali również właściciele nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne. Zobowiązani są oni ponosić opłatę od pojemnika.

Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – zbiórka odpadów w sposób selektywny

 1. za pojemnik o pojemności 110 l – w wysokości 20,00 zł
 2. za pojemnik o pojemności 240 l – w wysokości 35,00 zł
 3. za pojemnik o pojemności – 1100 l – w wysokości 145,00 zł
 4. za pojemnik KP 7 o pojemności 7 m3 – w wysokości 947,00 zł
 5. za 1 m3 w innym pojemniku – w wysokości 132,00 zł

Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – zbiórka odpadów w sposób nieselektywny

 1. za pojemnik o pojemności 110 l – 36,00 zł
 2. za pojemnik o pojemności 240 l – 63,00 zł
 3. za pojemnik o pojemności 1100 l – 261,00 zł
 4. za pojemnik o pojemności 7 m³ – 1.705,00 zł
 5. za 1 m³ w innym pojemniku – 238,00 zł

Dla nieruchomości mieszanych stawka będzie sumą opłat przypisanych poszczególnym rodzajom nieruchomości.

Podstawa prawna:

UCHWAŁA NR XVI.52.17