Odpady przemysłowe

https://mzcwlodawa.pl/gospodarka/segregacja/odpady-przemyslowe/

Zarząd Międzygminnego Związku Celowego z siedzibą we Włodawie przypomina, że w ramach wnoszonej opłaty miesięcznej z każdej nieruchomości odbierane są jedynie odpady komunalne. Reguluje to przepis zawarty w art. 3 ust. 2 pkt.3) ustawy z dnia 13 września 1996 r. (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 250). Odpady komunalne tj. odpady powstające w gospodarstwach domowych, z wyłączeniem pojazdów wycofanych z eksploatacji, a także odpady niezawierające odpadów niebezpiecznych pochodzące od innych wytwórców odpadów, które ze względu na swój charakter lub skład są podobne do odpadów powstających w gospodarstwach domowych.

Wszystkie inne odpady tzw. przemysłowe, do których zaliczają się m.in. odpady rolnicze, medyczne, techniczne czy też biurowe, wytworzone w wyniku prowadzonej działalności gospodarczej bądź rolniczej winny być zbierane i zagospodarowane odrębnie przez ich wytwórców, ich staraniem i na ich koszt. Regulują to przepisy ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 1987) u.o., z których wynika, że każdy wytwórca odpadów, zgodnie z art. 27 tej ustawy jest obowiązany do gospodarowania wytworzonymi przez siebie odpadami, zaś koszty gospodarowania odpadami są ponoszone przez wytwórcę lub posiadacza tych odpadów – art. 22 ustawy.

Zarząd związku informuje, że na dzień sporządzenia informacji, w regionie działania MZC, bądź w najbliższym sąsiedztwie, funkcjonują podmioty posiadające potencjał oraz możliwości prawne i techniczne do przyjęcia i zagospodarowania tzw. trudnych odpadów przemysłowych. Należą do nich m.in. w zakresie:

Odpady budowlane:

Eko Prim Sp. z o.o. ul. Metalurgiczna 17 H, 20-234 Lublin, tel. 817490926, www.ekoprim.pl
(gruz, wełna mineralna, papa, styropian, wata szklana, płyty kartonowo-gipsowe, odpady ceramiczne)
odbiór powyżej 200 kg

Budownictwo Drogowe Zdzisław Kozieł, ul. Mełgiewska 38 D, 20-234 Lublin, tel. 81 7451293 www.budownictwo-drogowe.pl
(transport we własnym zakresie, czysty gruz, beton, fundamenty, krawężniki)

Z.U.H.P. Świdtrans Trawniki Kolonia 200, 21-044 Trawniki, tel. 601 969 727
(transport we własnym zakresie, czysty gruz, beton)

Wyselekcjonowany gruz budowlany przyjmują również lokalne firmy budowlane:

Włodawski Zakład Usług Remontowych i Budowlanych „WZURiB” Sp. z o. o., ul. Chełmska 94, 22-200 Włodawa, tel. 82 57 21 189, 82 57 26 455, 606 361 990

Baran Józef. Usługi ogólnobudowlane. Orchówek, ul. Dąbrowskiego 62, 22-200 Włodawa. Tel. 82 572 51 19

Odpady rolnicze:

EastEco Daniel Czyżak,: ul. Podlaśna 42, 21-512 Zalesie k. Białej Podlaskiej, tel. 514687876, www.easteco.pl
(folie rolnicze- po sianokiszonce, kukurydzy, truskawkach, pieczarkach, po nawozach, tunelach, sznurki do snopowiązałki, opakowania po chemii gospodarczej)

REMONDIS Sp. z o.o.: ul. Puszkina 41, 42-530 Dąbrowa Górnicza, świadczy usługę odbioru i zagospodarowania odpadów z opakowań tworzyw sztucznych, pochodzących m.in.  z działalności rolniczej. Są to m.in.: sznurki i siatki rolnicze, folie rolnicze (po sianokiszonce, tunelach ogrodowych), worki typu big-bag, opakowania po nawozach oraz środkach ochrony roślin. Koszt wywozu zależy od ilości zebranego odpadu (do 1 tony wynosi 2.90 zł/kg, zaś powyżej 1 tony jest to 1.50 zł/kg). Minimalna ilość jednorazowego transportu wynosi 500 kg, dlatego  zaleca się zbiórkę większej  ilości odpadów w ustalonym miejscu, po wcześniejszym kontakcie telefonicznym z firmą pod
nr tel.:  +48 501 230 542.

PPHU T-R BUD TOMASZ SIWIEC: Zawada 63, 24-160 Wąwolnica, woj. lubelskie, prowadzi działalność z zakresu nieodpłatnego odbioru i zagospodarowania odpadów typu:  folie po sianokiszonce (folie po balotach), worki po nawozie, worki typu Big-Bag (firma nie odbiera folii czarnej i czarno-białej). Odbiorca wystawia kartę przekazania odpadu. Mile widziany transport we własnym zakresie, po wcześniejszym kontakcie telefonicznym pod nr tel.:+48 691 122 383

Opony:

Orzeł S.A. ul. Przemysłowa 50, 24-320 Poniatowa, tel. 667 713 999,
(transport we własnym zakresie, opony ciężarowe- bezpłatnie, samochodowe- 100 zł/tona)

Recykl Organizacja Odzysku S.A. ul. Fabryczna 6, 22-100 Chełm,
tel. 667 955 230, 667 955 016
(transport we własnym zakresie, opona ciężarowa i osobowa- 100/tona, rolnicza- 300/tona)

Punkt przyjęcia opon do utylizacji Paweł Drumlak, ul. Kunickiego 57, 20-422 Lublin, tel. 500 387 337
(opona motocyklowa- 0,50 zł/ sztuka, pozostałe- osobowe, dostawcze- 2 zł/ sztuka, osobowe średnica- maks. 1,5m, 0,5 m szerokości, opony z samochodów ciężarowych, sprzętu rolniczego, budowlanego- ustalenia indywidualne)

Odpady mechaniki pojazdowej:

Eko Prim Sp. z o.o. ul. Metalurgiczna 17H, 20-234 Lublin, tel. 817490926, www.ekoprim.pl
(tworzywa sztuczne, szyby, płyny eksploatacyjne, filtry paliwa- oleju i powietrza, czyściwo, opakowania po olejach i płynach oraz odbiór m.in.: zaolejonych wód, emulsji olejowych, szlamów, odpadów ciekłych, farb, lakierów, klejów, rozpuszczalników, benzyn, ubrań roboczych)

Papier i tektura:

Zakład Zagospodarowania Odpadów MZC Sp. z o.o. 22-200 Włodawa, ul. Komunalna 22, tel. 82 5725 430

Złom metali żelaznych i kolorowych:

Zakład Zagospodarowania Odpadów MZC Sp. z o.o, 22-200 Włodawa, ul. Komunalna 22, tel. 82 5725 430

Wytwórcy bądź posiadacze odpadów winni własnym staraniem dokonać wyboru podmiotu i uzgodnić warunki odbioru/dostawy odpadów celem ich zagospodarowania.