Festiwal Piosenki Przyrodniczej we Włodawie

fpp23727 marca 2015r. odbył się Festiwal Piosenki Przyrodniczej we Włodawie. Organizatorem konkursu była Szkoła Podstawowa nr 3 im. gen. F. Kleeberga we Włodawie, Poleski Park Narodowy oraz Włodawski Dom Kultury.

Patronat honorowy nad festiwalem i pomoc finansową ofiarowali: Burmistrz Włodawy i Starosta Włodawski.

Na konkurs wpłynęło 41 zgłoszeń, w tym: 16 zespołów i 25 solistów z siedemnastu placówek oświatowych. Ogółem 169 uczestników. Wykonawcy prezentowali dwie piosenki o tematyce przyrodniczej lub  ekologicznej. Jury oceniając wykonawców zwracało uwagę przede wszystkim na poziom warsztatu wykonawczego, dobór repertuaru, interpretację i ogólny wyraz artystyczny.

W skład jury weszli: Pan Zbigniew Woźniak – przewodniczący jury, absolwent Akademii Muzycznej w Poznaniu, wieloletni wicedyrektor państwowej Szkoły Muzycznej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Chełmie; Pan Mikołaj Butryn – członek jury, nauczyciel muzyki, opiekun artystyczny grup wokalnych i solistów oraz akompaniator w Młodzieżowym Domu Kultury we Włodawie; muzyk w Mobilnym Studiu Muzyki „LARGO”; Pan Radosław Olszewski – członek jury, przedstawiciel Poleskiego Parku Narodowego, zajmujący się muzyką amatorsko; Pani Krystyna Stefaniuk – sekretarz jury, nauczyciel przyrody Szkoły Podstawowej nr3 we Włodawie.

Celem festiwalu była prezentacja dorobku wokalnego młodych artystów, amatorów i upowszechnianie wartości przyrodniczych, ekologicznych, prozdrowotnych. Zwrócenie uwagi na atrakcyjność, elementy krajobrazowe naszej okolicy, kraju.

Podczas koncertu odbyły się wystąpienia przedstawicieli: Nadleśnictwa Włodawa i Międzygminnego Związku Celowego we Włodawie. Były to krótkie prezentacje nawiązujące do tematyki festiwalu oraz quiz z nagrodami.

Wręczenie nagród i koncert laureatów odbędzie się 23 maja 2015r. na terenie ogrodu dydaktycznego przy siedzibie Poleskiego Parku Narodowego w Urszulinie, w czasie obchodów 25-lecia Poleskiego Parku Narodowego – „Polesie w Naturze”.

Festiwal nie odbyłby się bez pomocy wielu osób, które bezinteresownie pomagały w jego organizacji. Serdecznie dziękujemy panu Przemysławowi Budzyńskiemu za projekt logo, pani Annie Butryn za projekt plakatu zapraszającego na festiwal. Zdjęcia podczas koncertu wykonał dla nas pan Marek Czeżyk. Wielkie podziękowania za pracę kierujemy też do szacownego jury.

Link do galerii zdjęć

Iwona Szwaj (Szkoła Podstawowa nr 3 we Włodawie)