Edukacja ekologiczna w przedszkolach i szkołach średnich

Dostrzegając potrzebę wsparcia rodziców i placówek oświatowych w kształtowaniu postaw proekologicznych wśród dzieci i młodzieży, podjęliśmy działania edukacyjno-informacyjne z zakresu edukacji ekologicznej, ze szczególnym naciskiem na gospodarkę odpadami komunalnymi oraz segregację odpadów komunalnych. Tegoroczna edycja zajęć edukacyjnych pod hasłem „Segregacja – nic trudnego, zrób dla świata coś dobrego” skierowana została do mieszkańców gmin należących do Międzygminnego Związku Celowego z siedzibą we Włodawie, a w szczególności do dzieci i młodzieży. Cykl zajęć edukacyjnych w placówkach oświatowych rozpoczął się 18 października br. i trwał do 13 listopada. Prowadzone działania zostały skierowane przede wszystkim do najmłodszej grupy odbiorców, która jest istotnym ogniwem w przekazywaniu zdobytej wiedzy w swoich rodzinach. Z pewnością lepsze rezultaty przynosi kształtowanie dobrych nawyków u dzieci i młodzieży, niż prośby zmiany złej postawy dorosłego. Dobranie odpowiedniej formy i metody przekazu informacji ekologicznej jest niezbędne, aby prowadzone działania wśród tak młodej grupy słuchaczy przyniosły oczekiwane efekty. Zajęcia zostały przeprowadzone w formie warsztatów, metodami aktywizującymi grupę, z wykorzystaniem technik twórczego myślenia, zajęć ruchowych i plastycznych. Warsztaty zorganizowano we wszystkich oddziałach przedszkolnych na terenie działań Międzygminnego Związku Celowego z siedzibą we Włodawie, w których uczestniczyło ogółem 544 przedszkolaków.

Dzieci z prezentacji multimedialnej dowiedziały się o zasadach segregowania odpadów jakie obowiązują w obecnie funkcjonującym systemie gospodarowania odpadami w gminach należących do związku. Dowiedziały się dlaczego segregacja odpadów jest tak ważna, jak należy robić to prawidłowo, co dzieje się z odpadami po odebraniu ich od mieszkańców i jak można je ponownie wykorzystać. Przedszkolaki obejrzały film edukacyjny na temat segregacji odpadów pt. „Nie wyrzucaj do śmieci wszystkiego jak leci”, a następnie przystąpiły do części praktycznej. Zadaniem dzieci było posortowanie odpadów do pudełek oznakowanych odpowiednimi kolorami. Dzieci robiły to chętnie i prawidłowo. Następnie przedszkolaki wypełniały karty pracy z zadaniami dotyczącymi sortowania odpadów, elektroodpadów i recyklingu. Na koniec spotkania prowadzący zajęcia pokazał dzieciom jak przy odrobinie chęci można połączyć oszczędność, pożyteczność i świetną zabawę. Dzieci wykonywały zabawki, doniczki z butelek, torby z bluzek, piankowe pieczątki z korków, opaski na serwetki z rolek po papierze toaletowym, oraz inne ozdoby i dekoracje wykorzystując do tego zużyte materiały i opakowania. Zajęcia kończyły się rozdaniem ulotek informacyjnych do przekazania rodzicom, zaś dzieci otrzymały kredki i kolorowanki o tematyce ekologicznej do pokolorowania.

Kolejną grupą do jakiej dotarliśmy z edukacją ekologiczną jest młodzież szkół średnich, która już wkrótce stanie się dorosła i będzie musiała podejmować ważne decyzje, związane również z gospodarką odpadami. Ważne jest, aby już na progu swojej dojrzałości wiedzieli jak należy postępować z odpadami komunalnymi oraz co należy do obowiązków właściciela nieruchomości odnośnie gospodarki odpadami. Zajęcia ekologiczne połączone z prezentacją multimedialną oraz emisją filmu promującego selektywną zbiórkę odpadów komunalnych zostały przeprowadzone w I Liceum Ogólnokształcącym im. Tadeusza Kościuszki we Włodawie. Wzięło w nich udział 35 uczniów.  Spotkania ekologiczne z uczniami z Zespołu Szkół Zawodowych i II Liceum Ogólnokształcącego im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego we Włodawie odbędą się w późniejszych terminach. Młodzież ma niską świadomość ekologiczną. Jest tak głównie ze względu na sposób spędzania wolnego czasu, który przejawia się głównie brakiem kontaktu z otaczającym środowiskiem. Potrzeba prowadzenia edukacji ekologicznej wynika stąd, że większość społeczeństwa nie zna obowiązującego prawa i nie wie na czym polega ochrona środowiska. Prowadzenie edukacji ekologicznej wśród ludzi dorosłych ma za zadanie wytworzyć takie wzorce zachowania, aby ochrona środowiska była priorytetem. Szeroko omawianym tematem na spotkaniach był obecnie funkcjonujący system gospodarowania odpadami komunalnymi obowiązujący na terenie działań Międzygminnego Związku Celowego z siedzibą we Włodawie. Uczniowie dowiedzieli się m.in. jak prawidłowo segregować odpady, jak postępować z odpadami niebezpiecznymi, takimi jak zużyty sprzęt elektryczny czy elektroniczny, środkami chemicznymi, jaki wpływ na środowisko mają rozkładające się odpady, a także co dzieje się z odpadami po odebraniu ich od mieszkańców. Na koniec każdych zajęć uczestnicy spotkań otrzymali ulotki zawierające najistotniejsze informacje dotyczące segregacji odpadów. Aby zachęcić młodzież do aktywnego włączenia się w edukację ekologiczną przygotowaliśmy konkurs z atrakcyjnymi nagrodami, który polegał na przygotowaniu prezentacji multimedialnej o tematyce ekologicznej promującej selektywną zbiórkę odpadów komunalnych. Wzięły w nim udział uczniowie z obu włodawskich szkół średnich. Nagrody – aparat cyfrowy, tablet oraz odtwarzacz MP4, dofinansowane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie, już niebawem zostaną wręczone zwycięzcom konkursu.

W tegorocznym cyklu edukacyjno-informacyjnym zajęcia ekologiczne przeprowadzono dotychczas w 11 oddziałach przedszkolnych oraz w jednej szkole średniej znajdujących się na terenie gmin członkowskich Międzygminnego Związku Celowego z siedzibą we Włodawie. W każdej placówce dyrekcja wraz z nauczycielami przygotowali salę pokazową, gdzie uczestnicy mogli obejrzeć film oraz prezentację multimedialną. Dziękujemy dyrekcjom wszystkich szkół oraz nauczycielom za pomoc w organizacji i przeprowadzeniu spotkań z uczniami w ramach naszej akcji edukacyjno-informacyjnej.

Promowanie właściwego zachowania i odpowiedzialnej postawy wobec środowiska naturalnego, od którego współzależymy jest istotnym elementem naszego życia, a posiadanie wiedzy, jak właściwie chronić środowisko naturalne pozwoli zapobiec jego degradacji i umożliwi zachowanie w jak najmniej zmienionej postaci dla przyszłych pokoleń. Priorytetem akcji pod hasłem „Segregacja – nic trudnego, zrób dla świata coś dobrego” jest wypracowanie prawidłowych postaw ekologicznych w zakresie segregacji odpadów oraz osiągnięcie wymiernych i mierzalnych efektów, takich jak ograniczenie masy odpadów wytwarzanych na terenie działań MZC, odpowiednio wysegregowane odpady komunalne, a także bardziej sprzyjające nastawienie społeczności lokalnej do ochrony środowiska.

logo wfoŚigw lublin z nazwa

Przeprowadzona akcja zorganizowana w ramach programu edukacyjno-informacyjnego pn. „Segregacja – nic trudnego, zrób dla świata coś dobrego!” promującego selektywną zbiórkę odpadów komunalnych została dofinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie.

 

20171114_095808IMG_7155IMG_7159IMG_7160IMG_7164

SAMSUNG DIGITAL CAMERA

SAMSUNG DIGITAL CAMERA

SAMSUNG DIGITAL CAMERA