Deklaracja zgodności

https://mzcwlodawa.pl/deklaracja-zgodnosci/

Międzygminny Związek Celowy z siedzibą we Włodawie zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej  mzcwlodawa.pl zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony mzcwlodawa.pl

Data publikacji strony internetowej: 30.08.2014 r.

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie sporządzono: 23.09.2020 r.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot.

Zależy nam, aby każdy Internauta miał pełny dostęp do zamieszczanych materiałów i funkcjonalności, a serwis był zgodny z międzynarodowymi Wytycznymi dla dostępności treści internetowych 2.0 (WCAG 2.0)

Informacja dla użytkowników niepełnosprawnych

    • Użytkownicy korzystający wyłącznie z klawiatury mogą swobodnie poruszać się po serwisie za pomocą klawisza Tab
    • Nawigacja jest też przyjazna dla osób niewidomych dzięki unikalnym tytułom podstron i  porządkującej funkcji nagłówków.
    • Kontrast tekstu tła można  zmienić wybierając   
    • Rozmiar czcionki można powiększyć/zmniejszyć  wybierając  
    • Staramy się pisać zrozumiałe teksty oraz formatować je w sposób zgodny z zasadami dostępności.