Zwiększenie składu Zgromadzenia oraz Zarządu MZC

Dnia 14 lutego 2017 roku odbyło się posiedzenie Zgromadzenia Międzygminnego Związku Celowego
z siedzibą we Włodawie w zwiększonym składzie, na którym wybrano nowych członków Zarządu.

Przewodniczący Zgromadzenia Wiesław Muszyński na początku obrad przywitał wszystkich zebranych oraz przedstawił nowych członków Zgromadzenia. Do składu Zgromadzenia dołączyli dodatkowi przedstawiciele Gminy Miejskiej Włodawa: Elżbieta Torbicz, Waldemar Kononiuk, Renata Kapelko, Joanna Szczepańska, Beata Rudziewicz, Andrzej Bisko, Lucjan Gąsiorowski, Waldemar Kazuro, Łucja Pamulska oraz Tomasz Korzeniewski.

Zwiększenie składu Zgromadzenia o reprezentację gminy miejskiej z dwóch do dwunastu członków wynika z ogólnej liczby mieszkańców zamieszkujących teren gmin członkowskich Międzygminnego Związku Celowego. Oznacza to, że w znaczny sposób zwiększy się zdolność oddziaływania miasta na decyzje władz związku,
w którym miasto obejmuje niemal 47 %.

Jednym z ważniejszych punktów porządku obradIMG_2466 - Kopia (2) był wybór Zarządu Związku. Głosowanie przebiegało spokojnie. Przewodniczącym  Zarządu ponownie został Krzysztof Chilczuk – Wójt Gminy Podedwórze. Zmiany nie było również na stanowisku Zastępcy Przewodniczącego Zarządu, tę funkcję wciąż będzie pełnić Marek Kopieniak – Wójt Gminy Hańsk. Siedmioosobowy skład Zarządu dopełnili: Grażyna Kowalik – Wójt Gminy Hanna, Marek Korpysz – Wójt Gminy Sosnówka, Grzegorz Kiec – Wójt Gminy Sławatycze, Paweł Kołtun – Wójt Gminy Stary Brus oraz Tomasz Korzeniewski – Przewodniczący Rady Miejskiej Włodawa. W komisji rewizyjnej obok Jerzego Łagodzińskiego i Radosława Trzeciaka zasiadać będzie Mariusz Oleszczuk – Radny Gminy Hanna.

Posiedzenie zakończyło się emisją filmu edukacyjnego pt. „Nie wyrzucaj do śmieci wszystkiego jak leci” zrealizowanego w ramach akcji edukacyjno-informacyjnej promującej selektywną zbiórkę odpadów komunalnych dla mieszkańców gmin należących do Międzygminnego Związku Celowego
z siedzibą we Włodawie.