Zmiana władz Związku

Dnia 22 stycznia odbyło się pierwsze Zgromadzenie Międzygminnego Związku Celowego kadencji 2014 – 2018, na którym wybrano nowych członków Zarządu.

Głosowanie wyborcze przebiegało spokojnie. Wybrano Przewodniczącego Zgromadzenia, którym został obecny Burmistrz Miasta Włodawa – Wiesław Muszyński. Na jego zastępcę powołano Mieczysława Budzyńskiego, który w poprzedniej kadencji zasiadał w Zarządzie MZC.

Zmiana nastąpiła również na stanowisku Przewodniczącego Zarządu, gdzie pełniącego tę rolę dwie kadencje Romualda Dydiuka, zastąpi Krzysztof Chilczuk – Wójt Gminy Podedwórze. Zastępcą Przewodniczącego Zarządu, wybranego zdecydowaną większością głosów został Wójt Gminy Hańsk – Marek Kopieniak, pełniący w poprzedniej kadencji funkcję V-ce Przewodniczącego Zgromadzenia. Pięcioosobowy skład Zarządu dopełnili: Grażyna Kowalik – Wójt Gminy Hanna, Marek Korpysz – Wójt Gminy Sosnówka oraz Grzegorz Kiec – Wójt Gminy Sławatycze.

W komisji rewizyjnej kolejną kadencję zasiadać będzie Wójt Gminy Stary Brus – Paweł Kołtun, a towarzyszyć mu będą członkowie: Jerzy Łagodziński i Radosław Trzeciak.

[epa-album id=”2119″ show_title=”false” display=”full”]

(fot. P.Budzyński)