Zmiana adresu PSZOK w gminie Hanna

elektrosmieciInformujemy, że zmienił się adres Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w gminie Hanna. Od 1 lipca br. zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych, chemikalia (m.in. farby, lakiery), przeterminowane środki ochrony roślin – nie pochodzące z gospodarstw rolnych, zużyte akumulatory, baterie, świetlówki, żarówki oraz przeterminowane lekarstwa należy dostarczać do PSZOKu mieszczącego się w Dołhobrodach nr 116B u Pana Władysława Kiryluka.

Pozostałe Punkty Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych pozostają we wcześniejszych lokalizacjach.

Włodawa-miasto – ul. Żołnierzy WiN 22 (baza MPGK)
Hańsk – Hańsk Pierwszy, ul. Spokojna 2
Stary Brus – Kołacze nr 83 (stacja paliw)
Podedwórze – Podedwórze plac przy Urzędzie Gminy Podedwórze
Sosnówka – Sosnówka nr 55 – przy Urzędzie Gminy Sosnówka
Hanna – Dołhobrody nr 116B (p. Kiryluk)
Sławatycze – Mościce Dolne (Oczyszczalnia Ścieków)