Źle segregujesz, zapłacisz więcej.

W gminach należących do Międzygminnego Związku Celowym z siedzibą we Włodawie, selektywną zbiórkę odpadów zadeklarowało ponad 90 procent mieszkańców. Niestety są tacy, którzy mimo deklaracji, nie wywiązują się ze swojego obowiązku. Oni zapłacą więcej.

Decydując się na selektywną zbiórkę odpadów komunalnych powinniśmy konsekwentnie i rzetelnie wywiązywać się z tego obowiązku. Segregacja jest bardzo prosta. Odpady ulegające szybkiemu rozkładowi takie jak: organiczne odpady kuchenne, odpady pochodzenia roślinnego, odpady z bytowania zwierząt domowych, zmiotki oraz kurz z odkurzaczy, pieluchy jednorazowe – wrzucamy do pojemnika z odpadem mokrym. Do frakcji mokrej wliczamy również popioły z pieców i kominów, jednak należy je umieszczać w odrębnym opakowaniu. Natomiast jako odpad suchy kwalifikujemy: szkło, metale, tworzywa sztuczne, papier oraz tekturę, odpady łazienkowe (np.: opakowania po środkach czystości, patyczki kosmetyczne), a także jedno i wielomateriałowe opakowania m.in. kartony po mleku czy sokach.

Niedopuszczalne jest „podrzucanie” do odpadów komunalnych szczątek martwych zwierząt. Takie zachowania będą zgłaszane odpowiednim organom, które przeprowadzą kontrole w danym gospodarstwie. W nadchodzącym roku rozpoczną się kontrole prowadzone przez inspektorów Międzygminnego Związku Celowego z siedzibą we Włodawie, w celu sprawdzenia poprawności segregacji oraz charakteru odpadów. Wszelkie uchybienia związane z nieprawidłową segregacją będą w konsekwencji skutkowały naliczeniem dodatkowej opłaty.

Istnieje również problem płatności za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Wielu właścicieli nieruchomości posiada zaległości, których koszty windykacji przewyższają główne należności, co w konsekwencji prowadzi do wyższych długów i niepotrzebnych wydatków dla mieszkańców. Dlatego warto zasięgnąć informacji na temat regularności wpłat osobiście w biurze Związku przy ul. Żołnierzy WiN 22, bądź pod numerem telefonu: 82 57-25-856. Po więcej informacji zapraszamy na nową stronę internetową Związku: www.mzcwlodawa.pl oraz facebook.com/MZCWlodawa.