Zawiadomienia doręczone

Zakończyliśmy doręczanie właścicielom nieruchomości zawiadomień o zmianie stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie działań Międzygminnego Związku Celowego z siedzibą we Włodawie. Nowa stawka obowiązuje począwszy od miesiąca sierpnia 2016 roku i wynosi 8 zł od osoby segregującej odpady i 14 zł przy braku segregacji, dla nieruchomości zamieszkałych.

W przypadku gdy nie otrzymali Państwo niniejszego zawiadomienia zapraszamy do siedziby biura MZC, które znajduje się przy ul. Żołnierzy WiN 22 we Włodawie po odbiór informacji o zmienionej stawce za gospodarowanie odpadami.

Ponadto przypominamy o wnoszeniu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na indywidualny numer konta bankowego nadany każdej nieruchomości, które otrzymali Państwo wraz z tabelą płatności doręczaną na początku 2016 roku.