Zawiadomienia doręczone

Szanowni Mieszkańcy

Informujemy, że wraz z początkiem grudnia pracownicy Międzygminnego Związku Celowego z siedzibą we Włodawie oraz sołtysi wsi doręczali właścicielom nieruchomości zawiadomienia o zmianie wysokości opłaty za odpady komunalne, która będzie obowiązywała od 1 stycznia 2020 roku. Warto zwrócić uwagę, iż powyższe zawiadomienie zawiera również informację o opłatach na I półrocze 2020 roku i indywidualnym numerze konta bankowego, na który należy uiszczać opłatę. Dotychczas taką informację otrzymywali Państwo na początku każdego roku. W przypadku nieudanej próby doręczenia niniejsze zawiadomienie będzie można odebrać w siedzibie biura Międzygminnego Związku Celowego z siedzibą we Włodawie przy ulicy Żołnierzy WiN 22 (II piętro, pokój nr 13).