Zakończenie cyklu spotkań edukacyjnych w szkołach

W okresie od 3 października do 16 listopada br. zorganizowano lekcje ekologiczne we wszystkich placówkach oświatowych na terenie działań Międzygminnego Związku Celowego z siedzibą we Włodawie, w których uczestniczyło ogółem 2 434 uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz przedszkoli. Akcja została zorganizowana w ramach programu edukacyjno-informacyjnego pn. „Nie wyrzucaj do śmieci wszystkiego jak leci!” promującego selektywną zbiórkę odpadów komunalnych dofinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie.

Szeroko omawianym tematem na spotkaniach był funkcjonujący już od trzech lat system gospodarowania odpadami komunalnymi obowiązujący na terenie działań Międzygminnego Związku Celowego z siedzibą we Włodawie. Podczas prelekcji został wyemitowany film pt. „Nie wyrzucaj do śmieci wszystkiego jak leci”, z którego dzieci oraz młodzież mogły dowiedzieć się jak prawidłowo segregować odpady. W gminach należących do związku prowadzona jest dwufrakcyjna zbiórka odpadów komunalnych z podziałem na frakcję suchą i mokrą. Zagadnienia poruszane podczas zajęć dotyczyły także odpadów niebezpiecznych, takich jak zużyty sprzęt elektryczny czy elektroniczny, baterii, środków chemicznych czy przeterminowanych lekarstw, które należy przekazywać do Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. Ponadto przedstawiciele Międzygminnego Związku Celowego z siedzibą we Włodawie opowiedzieli o negatywnym wpływie odpadów na środowisko, o tym jak długo rozkładają się poszczególne rodzaje odpadów oraz co możemy zrobić, aby tych odpadów było mniej. Interesującym tematem był również recykling. Uczniowie dowiedzieli się, że odpady wytwarzane w gospodarstwach domowych można ponownie wykorzystywać.  Dzięki recyklingowi, czyli powtórnemu wykorzystaniu substancji lub materiałów zawartych w odpadach do dalszego przerobu i produkcji, zmniejszamy ilość odpadów przekazywanych do składowania, a tym samym chronimy nasze środowisko naturalne. W trakcie spotkań wyświetlono prezentację multimedialną, która przybliżyła uczestnikom spotkania co dzieje się z odpadami po odebraniu ich od mieszkańców oraz jak wygląda praca Zakładu Zagospodarowania Odpadów MZC Sp. z o.o. we Włodawie.

Na koniec każdych zajęć uczestnicy spotkań otrzymali ulotki zawierające najistotniejsze informacje dotyczące segregacji odpadów. Dzieci w przedszkolach zostały obdarowane również kolorowankami o tematyce ekologicznej oraz drobnymi gadżetami w postaci smyczy lub długopisów. W starszych klasach odbył się konkurs pod nazwą „Segregacja jest super!” odrębnie dla uczniów klas I-III, odrębnie dla uczniów klas IV-VI placówek na szczeblu szkół podstawowych oraz odrębnie dla uczniów klas I-III na szczeblu gimnazjalnym. Choć konkurs był dla chętnych cieszył się dużym zainteresowaniem. W klasach młodszych uczniowie losowali pytania, na które odpowiadali ustnie. Starsi uczniowie mieli do rozwiązania krzyżówkę lub quiz ekologiczny. Wśród nagród ufundowanych przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lubinie znalazły się m.in. pendrive, zeszyty, czapki oraz kubki. Młodzież biorąca udział w konkursie wykazała się sporą wiedzą na temat odpadów komunalnych, co może w najbliższej przyszłości znacznie przyczynić się do poprawy stanu otaczającego nas środowiska. To z kolei jest głównym celem akcji edukacyjnej prowadzonej przez Międzygminny Związek Celowy.

W każdej szkole dyrekcja wraz z nauczycielami przygotowali salę pokazową, gdzie uczestnicy mogli obejrzeć film oraz prezentację multimedialną. Na szczególne wyróżnienie w tej kwestii zasługuje Zespół Szkół w Sławatyczach, gdzie nasza akcja edukacyjno-informacyjna została połączona z Dniem Ekologii. Uczniowie wraz z nauczycielami przygotowali uroczystą Akademię, w której wzięli udział wszyscy uczniowie oraz nauczyciele na czele z panią dyrektor Dorotą Gryciuk. Uczniowie odgrywając krótkie scenki zachęcali wszystkich do dbania o naszą Matkę Ziemię. Pokazali, jak ważna jest przyroda, która nas otacza i jak możemy się o nią troszczyć każdego dnia. W programie artystycznym znalazły się również piosenki o tematyce ekologicznej. Uczniowie ubrani na zielono pięknie wpasowali się w niecodzienną dekorację wykonaną między innymi z makulatury.

Priorytetem akcji pod hasłem „Nie wyrzucaj do śmieci wszystkiego jak leci” jest wypracowanie prawidłowych postaw ekologicznych w zakresie segregacji odpadów oraz osiągnięcie wymiernych i mierzalnych efektów, takich jak ograniczenie masy odpadów wytwarzanych na terenie działań MZC, odpowiednio wysegregowane odpady komunalne, a także bardziej sprzyjające nastawienie społeczności lokalnej do ochrony środowiska.

W sumie spotkania odbyły się w 20 placówkach oświatowych znajdujących się na terenie gmin członkowskich Międzygminnego Związku Celowego z siedzibą we Włodawie: 11 Szkołach Podstawowych,  9 Gimnazjach oraz 10 oddziałach przedszkolnych. Dziękujemy dyrekcjom wszystkich szkół oraz nauczycielom za pomoc w organizacji i przeprowadzeniu spotkań z uczniami w ramach naszej akcji edukacyjno-informacyjnej.

 

 

logo wfoŚigw lublin z nazwa

 

Akcja edukacyjno- informacyjna współfinansowana ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie