Zajęcia edukacyjne w Szkole Podstawowej w Sosnówce

W dniu 23 października 2019 roku na zaproszenie Dyrektora Szkoły Podstawowej w Sosnówce – Pana Henryka Wyszyńskiego, pracownicy Międzygminnego Związku Celowego z siedzibą we Włodawie przeprowadzili zajęcia edukacyjne z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi. W zajęciach udział wzięły 4 grupy dzieci w różnych kategoriach wiekowych – od przedszkolaków do dzieci z klasy 8. W trakcie zajęć pracownicy Związku szczegółowo omówili zasady segregacji odpadów na terenach działania Związku, przybliżyli dzieciom zalety, jakie płyną z segregacji odpadów „u źródła” oraz przeprowadzili ćwiczenia praktyczne, rozwiązując zadania mające na celu wypracowanie już od wczesnych lat właściwych postaw ekologicznych. Na przedstawionej prezentacji multimedialnej dzieci zobaczyły, co się dzieje z odpadami, które zostają odebrane z ich domów oraz jak wygląda i funkcjonuje Zakład Zagospodarowania Odpadów Międzygminnego Związku Celowego z siedzibą we Włodawie. Dzięki temu spotkaniu uczniowie dowiedzieli się, że segregacja odpadów nie jest trudna, a ma znaczący wpływ na środowisko w którym żyjemy. Na koniec zajęć przygotowany został konkurs ekologiczny, w którym po udzieleniu poprawnej odpowiedzi na wylosowane pytania, dzieci otrzymywały drobne nagrody w postaci kubków, piórników, notesów, długopisów i kolorowanek. W sumie w przeprowadzonych zajęciach udział wzięło 151 dzieci.

IMG_20191023_115636

IMG_20191023_113852