Za śmieci płacimy do 15-go

grafikaPrzypominamy wszystkim mieszkańcom Międzygminnego Związku Celowego z siedzibą we Włodawie, o terminowym wnoszeniu opłat za gospodarowanie odpadami. Opłatę należy wnosić „z dołu” do 15 dnia każdego miesiąca. W praktyce oznacza to, iż za miesiąc kwiecień opłatę należy uiścić do 15 maja, za miesiąc maj do 15 czerwca itd. Aktualnie obowiązujące stawki opłat za gospodarowanie odpadami znajdują się w zakładce „stawki opłat”.