Z edukacją ekologiczną do szkół

Rozpoczął się kolejny etap akcji edukacyjno – informacyjnej Międzygminnego Związku Celowego z siedzibą we Włodawie. Tym razem edukacja ekologiczna została skierowana do uczniów szkół gimnazjalnych. Pierwsze zajęcia odbyły się we włodawskiej „jedynce”.

Edukacja ekologiczna jest koncepcją kształcenia i wychowywania społeczeństwa w duchu poszanowania środowiska przyrodniczego. Powinna obejmować wszystkie grupy społeczeństwa – dorosłych, dzieci i młodzież. W ubiegłym roku pracownik MZC uczestniczył w zebraniach sołeckich przynależnych gmin. W tym roku akcja jest kontynuowana w szkołach gimnazjalnych.

Prowadzenie edukacji ekologicznej wśród dzieci i młodzieży to najważniejszy segment działań edukacyjnych. Dzięki wyrobieniu w nich nawyków właściwego postępowania z poszczególnymi rodzajami odpadów, można się spodziewać, że wprowadzane zmiany w gospodarce odpadami będą znajdowały przychylniejsze przyzwolenie społeczeństwa. Uczestnicy zajęć, by lepiej zrozumieć system gospodarki odpadami dowiedzieli się także co dzieje się z odpadami po odebraniu od mieszkańców. Wyświetlono również film przedstawiający proces sortowania w Zakładzie Zagospodarowania Odpadów we Włodawie oraz przygotowania odpadów do dalszej obróbki jako surowiec wtórny.

Zajęcia zostały przeprowadzone dzięki przychylności Dyrekcji Publicznego Gimnazjum Nr 1 we Włodawie. Zapraszamy również pozostałe szkoły do włączenia się w akcję edukacji ekologicznej.