Wieści z międzygminnego związku

SONY DSCNowy Zarząd Międzygminnego Związku Celowego z siedzibą we Włodawie podsumował półtoraroczny okres działania nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi. Mimo wielu obaw i zagrożeń płynących tak z niejasnych i ciągle zmieniających się przepisów, jak i z ogromu zadań jakie były do pokonania przy wdrożeniu nowego systemu gospodarowania odpadami, związek odnotował sukces w zasadzie na wszystkich polach zarządzania systemem. Najważniejszym jest fakt, iż zdecydowana większość, bo ponad 95% mieszkańców jak i właścicieli nieruchomości niezamieszkałych wpisało się we wspólną politykę gospodarowania odpadami i w pełni wywiązuje się ze swoich obowiązków w tym zakresie, tak po stronie ponoszenia opłat jak i wdrażania systemu selektywnej zbiórki „u źródła”. Wszyscy mieszkańcy wyposażyli też swoje nieruchomości w odpowiednie pojemniki na odpady. Warto przy tej okazji zauważyć, że stawki tzw. opłat śmieciowych zostały przez związek ustalone na dość korzystnym poziomie i w przeciwieństwie do innych gmin nie rokują tendencji wzrostowej. Wręcz przeciwnie, władze związku rozważają możliwość wprowadzenia ulg podmiotowych w opłatach. Decyzje w tej sprawie zapadną po rozstrzygnięciu przetargu na odbiór i transport odpadów ogłoszony na okres kolejnych 21 miesięcy. Koszty transportu pochłaniają zwykle ok. 50% kosztów zagospodarowania, tak więc od wyniku tego przetargu zależy w znacznej mierze budżet związku, a co za tym idzie i zdolność do wprowadzenia ulg. Należy też podkreślić, że podmioty odbierające odpady wyłonione w poprzednim przetargu w 2013 roku tj. MPGK Włodawa i Eko-Bug Kobylany, realizowały to zadanie na dość wysokim poziomie przy ogólnym zadowoleniu mieszkańców. W ubiegłym roku dzięki wsparciu finansowemu ze środków UE zakończono budowę własnego Zakładu Zagospodarowania Odpadów Komunalnych. Zakład uzyskał status instalacji regionalnej (RIPOK) co sytuuje go w gronie obiektów strategicznych dla realizacji Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami. Działalność zakładu pozwala gminom członkowskim na optymalizację kosztów związanych z zagospodarowaniem odpadów pochodzących z terenu związku. Nie jest też bez znaczenia, ż_DSC0926e zakład utworzył ponad 20 miejsc pracy, co w obecnej sytuacji dotyczącej bezrobocia na naszym terenie, ma kolosalne znaczenie społeczne. Zarząd związku, w którym tak wspaniale zorganizowało się 7 okolicznych gmin, tj. gmina Hanna, Hańsk, Podedwórze, Sławatycze, Sosnówka, St. Brus i miasto Włodawa przypomina, że tzw. opłata śmieciowa, jak każda opłata publiczna, ta również ma charakter nieco solidarny. Tak więc stopień wywiązywania się mieszkańców ze swoich obowiązków płatniczych ma bezpośredni wpływ na wysokość tej opłaty dla wszystkich właścicieli nieruchomości. Podobnie rzecz się dzieje z segregacją odpadów, szczególnie w budynkach wielorodzinnych, gdzie nie ma możliwości indywidualnej kontroli poprawności segregacji i od naszej solidarności zależy efektywność systemu. Apel do mieszkańców gmin członkowskich MZC jest stały – segregujmy właściwie i płaćmy tyle ile powinniśmy a wszyscy na tym zyskamy, bo będzie taniej i sprawniej!

(fot. P.Budzyński)