Umowa na odbiór odpadów podpisana

Zarząd Międzygminnego Związku Celowego z siedzibą we Włodawie podpisał w dniu wczorajszym, 25 kwietnia 2017 r., umowę z podmiotem odbierającym odpady komunalne.  Dotychczas to Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Gminny Zakład Komunalny zajmowały się wywozem odpadów z gmin należących do Międzygminnego Związku Celowego.

13 marca 2017 r. odbyło się publiczne otwarcie ofert w przetargu nieograniczonym pn. „Odbiór i transport odpadów komunalnych (lata 2017 – 2021) pochodzących z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych położonych na terenie gmin należących do Międzygminnego Związku Celowego z siedzibą we Włodawie”. W wymaganym terminie swoją ofertę złożył jeden oferent, było to Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej we Włodawie.

Umowa z MPGK Sp. z o.o. została podpisana na lata 2017 – 2021. Od 1 czerwca MPGK obsłuży miasto Włodawę oraz wszystkie gminy należące do Międzygminnego Związku Celowego: Hanna, Hańsk, Podedwórze, Sławatycze, Sosnówka i Stary Brus. Już wkrótce opublikowane zostaną harmonogramy odbioru odpadów na najbliższe półrocze, po czym będą sukcesywnie doręczane do właścicieli nieruchomości.

IMG_3420

Ponadto przypominamy, że na terenie działań Międzygminnego Związku Celowego z siedzibą we Włodawie niezmiennie prowadzona jest dwufrakcyjna zbiórka odpadów komunalnych z podziałem na frakcję suchą i frakcję mokrą.

Szczegółowe zasady segregacji dostępne są pod adresem:

http://mzcwlodawa.pl/gospodarka/segregacja/