Termin składania ofert dobiega końca

W najbliższy piątek (29 maja) o godz. 12:00 mija termin składania ofert w drugim przetargu na odbiór i transport odpadów komunalnych (lata 2015-2017) pochodzących z terenu gmin należących do Międzygminnego Związku Celowego z siedzibą we Włodawie.head2

Tylko kilka dni pozostało do rozstrzygnięcia drugiego przetargu na odbiór i transport odpadów z terenów gmin należących do MZC. Zamówienie obejmuje okres od lipca 2015 roku do marca 2017 roku. Oferty można składać do 29 maja br., do godz. 12:00, natomiast otwarcie ofert odbędzie się kwadrans później. Poprzedni przetarg został unieważniony, ponieważ kwoty oferentów znacznie przewyższały te, które Związek planował przeznaczyć na ten cel.

Dokumenty dotyczące przetargu:
http://bip.mzcwlodawa.pl/index.php?id=142&zoom=145