Strategiczne działania władz MZC i miasta Włodawy

Władze Międzygminnego Związku Celowego z siedzibą we Włodawie podjęły w ostatnich tygodniach kilka strategicznych decyzji stanowiących tak o przyszłości związku jak i o stabilizacji w gospodarce odpadami komunalnymi na terenie gmin członkowskich. Zgromadzenie związku podjęło uchwałę o przekształceniu, powstałego przed czterema laty, Zakładu Zagospodarowania Odpadów w spółkę prawa handlowego. Ma to na celu poprawę efektywności gospodarowania zakładu jak też nadanie mu samodzielności kapitałowej, dzięki której będzie mógł samodzielnie prowadzić dalsze inwestycje dostosowujące się do nowoczesnych wymogów technologicznych w zakresie przetwarzania odpadów nie absorbując do tego środków z budżetu gmin członkowskich, jak to miało miejsce do tej pory. Dla dopełnienia powyższego przedsięwzięcia niezbędnym stało się nabycie prawa własności gruntu, na którym zbudowany jest zakład, a który dotychczas był przedmiotem nieodpłatnego użytkowania nadanego przez Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej we Włodawie jeszcze w 2005 roku. Dzięki wypracowanej wspólnej strategii inwestycyjnej, ale też zdecydowanej przychylności władz miasta Włodawa i zarządu MPGK Włodawa dla zamierzeń rozwojowych MZC, doszło przed kilku dniami do podpisania trójstronnych porozumień zakończonych aktem notarialnym nadającym tytuł własności gruntu dla MZC, który to z kolei przekazuje ten grunt aportem do nowotworzonej spółki zagospodarowującej nasze odpady z terenu miasta Włodawy oraz gmin Hanna, Hańsk, Stary Brus, Sławatycze, Sosnówka i Podedwórze.

IMG_6164Warto również zauważyć, że przy tej okazji władze związku, wychodząc na przeciw oczekiwaniom przedstawicieli miasta Włodawy, w zdecydowany sposób zwiększyły reprezentację gminy miejskiej w zgromadzeniu związku z dwóch do dwunastu osób, co w znaczny sposób zwiększy zdolność oddziaływania miasta na decyzje władz związku międzygminnego, w którym miasto obejmuje niemal 47 % ogólnej liczby mieszkańców zamieszkujących teren gmin członkowskich. Podjęto w tej sprawie stosowne uchwały, które przechodzą aktualnie niezbędne procedury związane z rejestracją i wejściem w życie zmian statutu związku.