Spotkanie z Radą Nadzorczą Spółdzielni Mieszkaniowej we Włodawie

W dniu 22 maja b.r., w siedzibie biura związku, odbyło się spotkanie szkoleniowe dla Rady Nadzorczej oraz Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej we Włodawie. Spotkanie, którego celem była integracja działań na rzecz poprawy stanu gospodarki odpadami komunalnymi na nieruchomościach należących do Spółdzielni Mieszkaniowej we Włodawie, zainicjował Przewodniczący Zarządu Międzygminnego Związku Celowego z siedzibą we Włodawie.

Jednym z istotnych elementów spotkania była prelekcja na temat obowiązującego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Przedstawiono także genezę powstania Międzygminnego Związku Celowego oraz Zakładu Zagospodarowania Odpadów we Włodawie.

IMG_4205

Mamy nadzieję, że niniejsze spotkanie przyniesie znaczący postęp w sferze uporządkowania systemu w obrębie nieruchomości spółdzielni, a przynajmniej rozbudzi orientację o rozwoju gospodarki odpadami w Polsce wprowadzonej nową ustawą.