Ruszył kolportaż informacji

Od początku lutego trwa doręczanie informacji o opłatach za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
W najbliższym czasie wszyscy właściciele nieruchomości powinni otrzymać informację z indywidualnym numerem konta, na które należy wnosić zadeklarowaną kwotę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Szczegółowe informacje dotyczące płatności można uzyskać osobiście w biurze Związku przy ul. Żołnierzy WiN 22 we Włodawie lub telefonicznie pod numerem 82 572 58 56, tel. kom. 797 655 280  pod warunkiem wskazania pracownikowi Związku, w celu weryfikacji osoby dzwoniącej, informacji o adresie nieruchomości oraz danych osoby składającej deklarację.