Ruszamy z edukacją ekologiczną do szkół

Międzygminny Związek Celowy z siedzibą we Włodawie po raz kolejny podejmuje działania edukacyjne w ramach przedsięwzięcia: Akcja edukacyjno – informacyjna promująca selektywną zbiórkę odpadów komunalnych pn. „Nie wyrzucaj do śmieci wszystkiego jak leci!”  dofinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie.

Działalność edukacyjna jest jednym z elementów właściwej gospodarki odpadami. Prowadzenie edukacji ekologicznej wśród dzieci i młodzieży to najważniejszy segment działań edukacyjnych. Dzięki wyrobieniu w nich nawyków właściwego postępowania z poszczególnymi rodzajami odpadów można się spodziewać, że wprowadzane zmiany w gospodarce odpadami w najbliższej przyszłości znacznie przyczynią się do poprawy stanu otaczającego nas środowiska. Dotychczasowe działania prowadzone przez MZC przynosiły zadowalające wyniki. Poprawił się poziom segregacji odpadów i zwiększyła się świadomość mieszkańców dotycząca nowego systemu gospodarki odpadami.

Lekcje ekologiczne przewidywane są na okres październik – listopad. W pierwszej kolejności zajęcia przeprowadzone zostaną w przedszkolach, następnie w szkołach podstawowych i gimnazjach.

logo wfoŚigw lublin z nazwa

 Akcja edukacyjno- informacyjna współfinansowana ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie.