Przetarg na odbiór odpadów nierozstrzygnięty

Nie udało się rozstrzygnąć przetargu na odbiór odpadów z terenów gmin należących do Międzygminnego Związku Celowego z siedzibą we Włodawie. Powód? Zbyt wysokie ceny zaproponowane przez firmy wywozowe.

17 marca w Międzygminnym Związku Celowym otwarto oferty złożone w przetargu na odbiór odpadów komunalnych z terenów gmin należących do MZC po 1 kwietnia 2015 roku. Przetarg ostatecznie został unieważniony, ponieważ ceny zaproponowane przez firmy okazały się wyższe od tych, które planowano przeznaczyć  na ten cel. W związku z tym ogłoszone zostało postępowanie „z wolnej ręki” na okres trzech miesięcy.

Kolejny, drugi przetarg zostanie ogłoszony niezwłocznie przez Zarząd Związku z nadzieją, że wykonawcy okażą się mniej zachłanni.