Przekształcenie Zakładu Zagospodarowania Odpadów w spółkę

W dniu 30 września br. dopełniło się przekształcenie Zakładu Zagospodarowania Odpadów we Włodawie
w spółkę prawa handlowego poprzez podpisanie umowy spółki w obecności notariusza.

Zakład Zagospodarowania Odpadów we Włodawie powstał przed czterema laty z inicjatywy gmin członkowskich Międzygminnego Związku Celowego z siedzibą we Włodawie, do którego należą gminy: Hanna, Hańsk, Podedwórze, Sławatycze, Sosnówka, Stary Brus oraz miasto Włodawa. Podstawowym przedmiotem działalności zakładu jest przede wszystkim przyjmowanie i zagospodarowanie odpadów dowożonych z terenu gmin członkowskich. Status instalacji regionalnej p1050173zobowiązuje również zakład do przetwarzania odpadów pochodzących z innych gmin regionu centralno-wschodniego Lubelszczyzny. Poprzez przekształceniu Zakładu Zagospodarowania Odpadów w spółkę prawa handlowego poprawić ma się efektywność gospodarowania zakładu. Dzięki samodzielności kapitałowej zakład będzie mógł samodzielnie prowadzić dalsze inwestycje dostosowujące się do nowoczesnych wymogów technologicznych w zakresie przetwarzania odpadów nie absorbując do tego środków z budżetu gmin członkowskich, jak to miało miejsce do tej pory.