Przedstawiciele MZC wzięli udział w sesji Rady Gminy Hanna

W dniu 7 czerwca br. przedstawiciele Międzygminnego Związku Celowego z siedzibą we Włodawie uczestniczyli w obradach sesji Rady Gminy Hanna. Obok stałych punktów porządku obrad radni wysłuchali raportu dotyczącego realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie gminy Hanna, będącej jednym z siedmiu członków związku. Podczas krótkiego wystąpienia reprezentujący Międzygminny Związek Celowy – pan Józef Steć, podsumował efekty działań podejmowanych przez MZC, szczegółowo analizując kwestie bezpośrednio dotyczące gminy Hanna. Omówione zostały również zasady funkcjonowania, a także ogólna kondycja związku oraz Zakładu Zagospodarowania Odpadów we Włodawie. Reprezentujący mieszkańców gminy radni zwrócili się do przedstawicieli MZC z pytaniami dotyczącymi najbardziej problematycznych kwestii w obowiązującym systemie gospodarowania odpadami. Przedstawiciele związku na część pytań odpowiedzieli na bieżąco, zaś zagadnienia wymagające szerszego omówienia zostaną przekazane radnym na piśmie.