Podsumowanie spotkań na Rodzinnych Ogrodach Działkowych

W ostatnich dniach przedstawiciele Międzygminnego Związku Celowego z siedzibą we Włodawie uczestniczyli w zebraniach Stowarzyszenia Rodzinnego Ogrodu Działkowców „Nasze Ogrody” oraz Rodzinnych Ogrodów Działkowych „Relaks”. W trakcie spotkań poruszono szereg niezwykle istotnych kwestii dotyczących zasad gospodarowania odpadami komunalnymi wytwarzanymi na tego rodzaju nieruchomościach. Działkowcy mieli okazję poznać prawne regulacje dotyczące zasad gospodarowania odpadami komunalnymi obowiązujące na nieruchomościach, na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, do których zaliczają się również ogrody działkowe. Omówiono zasady w oparciu, o które jest wyliczana opłata ryczałtowa za wywóz śmieci z terenów Rodzinnych Ogrodów Działkowych. Zwrócono uwagę na najczęściej popełniane błędy w zakresie gromadzenia odpadów, a przede wszystkim pozbywania się ich.  Działkowicze podczas dyskusji wskazywali na trudności z usytuowaniem kontenerów na śmieci na terenie ROD, dlatego też zaproponowano sposób odbierania odpadów w systemie workowym. Do worków zbierane mogłyby być jedynie odpady suche, gdyż wszyscy działkowcy obecni na zebraniu zadeklarowali chęć kompostowania odpadów zielonych na własnych działkach, co wydaje się być słuszne. Godnym podkreślenia jest fakt, że wielu działkowców, szczególnie z ogrodów przy ulicy Korolowskiej wskazało, że organiczne odpady kuchenne, takie jak obierki, skorupki z jajek czy resztki jedzenia, przywożą z domów na działki by tu je kompostować. Podczas spotkania przedstawiciele MZC odpowiadali również na szczegółowe pytania zadawane przez działkowców związane z systemem gospodarowania odpadami. Zdeklarowali również rozważenie uwag działkowców i ewentualne ich uwzględnienie przy tworzeniu prawa miejscowego w tym zakresie.