Uroczyste Otwarcie Zakładu Zagospodarowania Odpadów

W dniu 23 września br. odbyła się uroczystość otwarcia Zakładu Zagospodarowania Odpadów we Włodawie.Wartość inwestycji wynosi 13 596 310,36 zł, z czego 7 640 199,93 zł to kwota dofinansowania ze środków europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007 – 2013. Zakład powstał z inicjatywy gmin członkowskich Międzygminnego Związku Celowego z siedzibą we Włodawie, do którego należy miasto Włodawa i gminy: Hanna, Hańsk, Podedwórze, Sławatycze, Sosnówka, Stary Brus. Głównym celem działalności zakładu jest przetwarzanie odpadów komunalnych wytwarzanych na  terenie gmin członkowskich. Status instalacji regionalnej zobowiązuje również zakład do przetwarzania odpadów pochodzących z innych gmin regionu centralno-wschodniego Lubelszczyzny.

Uroczystość uświetnili przedstawiciele władz wojewódzkich, powiatowych i gminnych w osobach Wojciecha Wilka – Wojewody Lubelskiego, Sławomira Sosnowskiego – Marszałka Województwa Lubelskiego, Zdzisława Strycharza – Doradcy Prezydenta Lublina, Wiesława Holaczuka i Edwarda Łągwy – Starostów Włodawskich, Jerzego Września – Burmistrza Włodawy, Marka Kopieniaka, Grażyny Kowalik, Krzysztofa Chilczuka, Krzysztofa Bruczuka, Dariusza Trybuchowicza, Pawła Kołtuna – wójtów gmin członkowskich w asyście swoich skarbników i przewodniczących rad.

Aktu symbolicznego przecięcia wstęgi dokonano na terenie Zakładu Zagospodarowania Odpadów.
W uroczystości wziął udział również proboszcz Parafii p.w. Najświętszego Serca Jezusowego we Włodawie – ks. kan. Stanisław Dadas, który zainicjował modlitwę w intencji budowniczych i pracowników zakładu. Po części oficjalnej dyrektor Hubert Ratkiewicz dokonał krótkiej prezentacji obiektu.

Kolejna część uroczystości odbyła się w sali konferencyjnej Urzędu Miasta we Włodawie. Romuald Dydiuk – Przewodniczący Zarządu Międzygminnego Związku Celowego, przedstawił zgromadzonym rys historyczny powstania związku oraz budowy zakładu. Następnie dyrektor zakładu, zaprezentował zebranym technologię unieszkodliwiania odpadów w kontekście aktualnych wymogów formalnoprawnych jak też w perspektywie przyszłych zamierzeń technologiczno-środowiskowych.

Z mównicy płynęły podziękowania, gratulacje oraz życzenia. Zaproszeni goście byli pod wrażeniem dokonań osób zaangażowanych w powstanie i realizację projektu. Deklarowali też wsparcie w dalszych działaniach związku na rzecz efektywnej gospodarki odpadami komunalnymi.

[epa-album id=”1537″ show_title=”false” display=”excerpt”]