Ogólnopolski Festiwal Piosenki Przyrodniczej we Włodawie rozstrzygnięty

30 marca 2017 roku odbyły się przesłuchania konkursowe Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki Przyrodniczej w Młodzieżowym Domu Kultury im. Oskara Kolberga we Włodawie.

Organizatorami konkursu byli: Szkoła Podstawowa nr 3 im. gen. F. Kleeberga we Włodawie, Młodzieżowy Dom Kultury im. Oskara Kolberga we Włodawie, Poleski Park Narodowy, Lasy Państwowe – Nadleśnictwo Włodawa. Patronat honorowy nad konkursem objęli Wiesław Muszyński – Burmistrz Włodawy oraz Andrzej Romańczuk – Starosta Włodawski.

W przesłuchaniach wzięło udział ponad 50 wykonawców, zarówno solistów jak i zespołów. Uczestnicy festiwalu to dzieci i młodzież w wieku 7-16 lat ze szkół, placówek oświatowych, osób prywatnych, ośrodków kultury oraz szkoły muzycznej.

Celem V edycji Festiwalu Piosenki Przyrodniczej we Włodawie była popularyzacja piosenek o tematyce przyrodniczej, ekologicznej, upowszechnianie wartości przyrodniczych, ekologicznych, prozdrowotnych, prezentacja dorobku wokalnego młodych artystów – amatorów, promocja walorów turystycznych Włodawy i okolic, a także uświetnienie międzynarodowego Dnia Ziemi, który będziemy obchodzić już wkrótce, 22 kwietnia.

W trakcie festiwalu przedstawiciel MiędzygminnegoIMG_3110 Związku Celowego we Włodawie, pani Monika Zarczuk, przeprowadziła prelekcję na temat systemu gospodarowania odpadami komunalnymi obowiązującego na terenie działań Związku. Dzieci oraz młodzież mogły dowiedzieć się jak prawidłowo segregować odpady, co należy do grupy odpadów niebezpiecznych i jak powinno się z nimi postępować. Prelekcja dotyczyła również negatywnego wpływu odpadów na środowisko, jak długo rozkładają się poszczególne rodzaje odpadów oraz co możemy zrobić, aby tych odpadów było mniej. Interesującym tematem był również recykling. Uczestnicy festiwalu dowiedzieli się, że odpady wytwarzane w gospodarstwach domowych można ponownie wykorzystywać.  Dzięki recyklingowi, czyli powtórnemu wykorzystaniu substancji lub materiałów zawartych w odpadach do dalszego przerobu i produkcji, zmniejszamy ilość odpadów przekazywanych do składowania, a tym samym chronimy nasze środowisko naturalne.

Pod koniec przesłuchań  przeprowadzono również quiz ekologiczny, który polegał na udzielaniu odpowiedzi na krótkie pytania dotyczące funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi oraz ochrony środowiska. Młodzież biorąca udział w konkursie wykazała się dużą wiedzą ekologiczną, co może w najbliższej przyszłości znacznie przyczynić się do poprawy stanu otaczającego nas środowiska. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali drobne nagrody: zeszyty, kubki i długopisy.

IMG_3112

Jury w składzie: pan Mikołaj Butryn – nauczyciel muzyki w Młodzieżowym Domu Kultury we Włodawie, wieloletni akompaniator zespołów tańca ludowego w Młodzieżowym Domu Kultury we Włodawie, muzyk w Mobilnym Studiu Muzyki „LARGO”, przewodniczący jury, pan Leszek Darmochwał – nauczyciel muzyki w Zespole Szkół nr 4 w Krasnymstawie, opiekun artystyczny grup wokalnych i solistów, członek jury, pan Radosław Olszewski – przedstawiciel Poleskiego Parku Narodowego, kierownik ośrodka hodowli zwierząt, muzyk – amator, pani Aleksandra Chwalczuk, przedstawiciel Lasów Państwowych Nadleśnictwo Włodawa, członek jury, pani Monika Zarczuk, przedstawiciel Międzygminnego Związku Celowego z siedzibą we Włodawie, wokalistka włodawskiego chóru „Fletnia Pana”, członek jury, po wysłuchaniu prezentacji oceniło wykonawców zgodnie z regulaminem festiwalu i postanowiło nagrodzić następujących solistów i zespoły:

SOLIŚCI

I kategoria wiekowa, 7 – 10 lat:

I miejsce – Martyna Styś z Gminnego Ośrodka Kultury w Puchaczowie, opiekun artystyczny Justyna Abramik i Krzysztof Zgórski,

II miejsce ex aequo – Barbara Szymańska, ze Szkoły Podstawowej nr 3 we Włodawie, opiekun artystyczny Małgorzata Błażejczyk, Renata Ślązak

– Patrycja Hola ze Szkoły Podstawowej w Urszulinie, opiekun artystyczny Natalia Wilk i Urszula Ciekierda,

III miejsce – Julia Szkodzińska ze Szkoły Podstawowej nr 2 we Włodawie, opiekun artystyczny Renata Łukaniuk-Pawelec.

II kategoria wiekowa, 11 – 13 lat:

I miejsce – Julia Gonerska ze Szkoły Podstawowej nr 3 we Włodawie, opiekun artystyczny Iwona Szwaj,

II miejsce – Gabriel Iwaniuk z Młodzieżowego Domu Kultury we Włodawie, opiekun artystyczny Iwona Szwaj,

III miejsce – Maciej Jaszczuk ze Szkoły Podstawowej nr 3 we Włodawie, opiekun artystyczny Iwona Szwaj.

Wyróżnienie – Anna Kanarszczuk z Młodzieżowego Domu Kultury we Włodawie, opiekun artystyczny Iwona Szwaj.

III kategoria wiekowa, 14 – 16 lat:

I miejsce – nie przyznano

II miejsce ex aequo – Katarzyna Szwaj z Młodzieżowego Domu Kultury we Włodawie, opiekun artystyczny Iwona Szwaj

– Anna Szysz z Gimnazjum Publicznego w Urszulinie, opiekun artystyczny Janina Grzywaczewska,

III miejsce – Jakub Gański z Zespołu Szkół nr 1 w Milejowie, opiekun artystyczny Justyna Abramik.

ZESPOŁY

I kategoria wiekowa, 7 – 10 lat:

I miejsce – Zespół MAŁE ALTUSIE ze Szkoły Muzycznej YAMAHA w Łęcznej, opiekun artystyczny Dorota Kubuśka – Adamiak,

II miejsce – Chór GAUDEAMUS ze Szkoły Podstawowej nr 3 we Włodawie, opiekun artystyczny – Małgorzata Błażejczyk, Renata Ślązak,

III miejsce ex aequo – zespół ŚPIEWAJĄCE JAGÓDKI z ZSS-Szkoła Podstawowa w Komarówce Podlaskiej, opiekun artystyczny Teresa Pajdosz, Dorota Korszeń

– zespół STOKROTKI ze Szkoły Podstawowej nr 3 we Włodawie, opiekun artystyczny Edyta Frańczak.

II kategoria wiekowa, 11 – 13 lat:

I miejsce – zespół GRUPA WOKALNA z Gminnego Ośrodka Kultury w Puchaczowie, opiekun artystyczny Justyna Abramik,

II miejsce – zespół ALTUSY ze Szkoły Muzycznej YAMAHA w Łęcznej, opiekun artystyczny Dorota Kubuśka – Adamiak,

III miejsce – zespół FERMATA ze Szkoły Podstawowej nr 11 z Chełma, opiekun artystyczny Elżbieta Szewczak,

Wyróżnienie – zespół MEDUZKI ze Szkoły Podstawowej w Urszulinie, opiekun artystyczny Janina Grzywaczewska

III kategoria wiekowa, 14 – 16 lat:

I miejsce -Zespół Wokalno – Instrumentalny Szkoły Muzycznej YAMAHA w Łęcznej, opiekun artystyczny Dorota Kubuśka-Adamiak,

II miejsce ex aequo – zespół wokalny CISZA z Młodzieżowego Domu Kultury, opiekun artystyczny Iwona Szwaj

– zespół ÓSEMKA z Zespołu Szkół w Puchaczowie, opiekun artystyczny Dorota Kubuśka-Adamiak.

III miejsca – nie przyznano.

 

Wręczenie nagród i koncert laureatów odbędzie się 8 maja 2017 roku w siedzibie Nadleśnictwa Włodawa (Suszno, ul. Wspólna 8, 22-200 Włodawa). Sponsorami nagród są: Burmistrz Włodawy, Starosta Włodawski, Poleski Park Narodowy, Lasy Państwowe – Nadleśnictwo Włodawa, Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej we Włodawie, Międzygminny Związek Celowy z siedzibą we Włodawie oraz Rada Rodziców Szkoły Podstawowej nr 3 we Włodawie i Młodzieżowy Dom Kultury we Włodawie.

IMG_3136IMG_3158IMG_3102IMG_3091IMG_3087IMG_3075IMG_3041IMG_3019IMG_3109