Odzysk naszym priorytetem

Dzięki starannie prowadzonej gospodarce odpadami komunalnymi oraz stałemu ulepszaniu zaplecza maszyn i urządzeń przeznaczonych do przetwarzania odpadów komunalnych, Zakład Zagospodarowania Odpadów Międzygminnego Związku Celowego z siedzibą we Włodawie w wyniku procesów przetwarzania i zagospodarowania odpadów komunalnych w 2018 roku przekazał do ponownego użycia surowce wtórne w następujących ilościach:

1.Opakowania z papieru i tektury:

Wytworzono w procesie przetwarzania odpadów i przyjęto selektywnie ok. 173,65 t, z czego przekazano 157,54 t, do ponownego zagospodarowania. Warto wiedzieć, że do produkcji 1 t, papieru z lasu musi zniknąć, aż 17 drzew, a dzięki naszym działaniom zaoszczędziliśmy życie ok. 2669 drzewom.

2. Plastik i opakowania z tworzyw sztucznych:

Są wykorzystywane głównie w przemyśle samochodowym, elektromaszynowym oraz do ponownego wykorzystania w produkcji opakowań. Jak największa ilość przetworzonych tzw. PLASTIKÓW ma wymierny wpływ na środowisko, ponieważ rozłożenie jednej reklamówki może trwać około 400 lat. Zakład Zagospodarowania Odpadów MZC przekazał do ponownego użycia ok. 135,91 t, plastiku i opakowań z tworzyw sztucznych.

3. Opakowania ze szkła:

Opakowania szklane można w nieskończoność przerabiać na tzw. stłuczkę szklaną, która idealnie nadaje się do ponownego wykorzystania bez utraty jej właściwości. Do ponownego przetworzenia nadają się wszystkie opakowania wykonane ze szkła sodowo-wapniowo-krzemowego – butelki i słoiki – zarówno bezbarwne, jak i barwione. 297,66 t, tyle wynosiła łączna ilość szkła, które zostało wysortowane i przekazane do dalszego zagospodarowania w roku 2018.

4. Opakowania z metali:

Łączna ilość wysortowanych surowców to ponad 105 t, w tym ok. 8 t, puszki aluminiowej oraz ok. 68 t, opakowań stalowych.