Obchody 225 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja

Władze samorządowe  i delegacje zakładów pracy  oraz  licznie zgromadzeni mieszkańcy Włodawy wzięli udział w obchodach  225 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3  Maja . Jak co roku , po  Mszy Świętej w kościele pod wezwaniem Najświętszego Serca Jezusowego we Włodawie, delegacje przeszły ulicami miasta pod pomnik Tadeusza Kościuszki. Po przemówieniu Wiceprzewodniczącej Rady Miejskiej – Łucji Pamulskiej złożono pod pomnikiem kwiaty.

W uroczystościach,jak w ubiegłych latach,  uczestniczyli  przedstawiciele Międzygminnego Związku Celowego z siedzibą we Włodawie oraz Zakładu Zagospodarowania Odpadów we Włodawie.