Organy Związku

http://mzcwlodawa.pl/o-nas-4/organy-mzc/

 Kadencja 2018 – 2023

Zgromadzenie Międzygminnego Związku Celowego 
z siedzibą we Włodawie 
Wiesław Muszyński – Przewodniczący Zgromadzenia 
Anna Drabik – Z-ca Przewodniczącego Zgromadzenia
Członkowie:
Jerzy Łagodziński
Elżbieta Torbicz
Waldemar Kononiuk
Mariusz Czuj
Anna Megiel
Joanna Uryniuk
Andrzej Bisko
Lucjan Gąsiorowski
Janina Klimczuk
Łucja Pamulska
Mirosław Dynkiewicz
Marek Kopieniak
Stefan Filipczak
Paweł Kołtun
Marcin Radowski
Arkadiusz Misztal
Anna Spólna
Marcin Babkiewicz
Tomasz Wawryszuk
Grażyna Kowalik
Henryk Kuć
Monika Mackiewicz-Drąg
Anna Drabik 
Zarząd Międzygminnego Związku Celowego
z siedzibą we Włodawie 
 Józef Steć – Przewodniczący Zarządu 
Marek Kopieniak –  Zastępca Przewodniczącego Zarządu 
Monika Mackiewicz-Drąg – Członek Zarządu 
Arkadiusz Misztal – Członek Zarządu 
Marcin Babkiewicz – Członek Zarządu
Grażyna Kowalik – Członek Zarządu 
Paweł Kołtun – Członek Zarządu
Komisja Rewizyjna Międzygminnego Związku Celowego
z siedzią we Włodawie
 Anna Spólna –  Członek Komisji Rewizyjnej
Tomasz Wawryszuk –  Członek Komisji Rewizyjnej
Jerzy Łagodziński – Członek Komisji Rewizyjnej

Kadencja 2014 – 2018

Zgromadzenie Międzygminnego Związku Celowego
z siedzibą we Włodawie
Wiesław Muszyński – Przewodniczący Zgromadzenia
Mieczysław Budzyński – Z-ca Przewodniczącego Zgromadzenia
Członkowie:
Jerzy Łagodziński
Marek Kopieniak
Stefan Filipczak
Paweł Kołtun
Grzegorz Kiec
Radosław Trzeciak
Marek Korpysz
Ewa Olczuk
Grażyna Kowalik
Mariusz Oleszczuk
Krzysztof Chilczuk
Marian Miszczuk
Elżbieta Torbicz
Waldemar Kononiuk
Renata Kapelko
Joanna Szczepańska
Beata Rudziewicz
Andrzej Bisko
Lucjan Gąsiorowski
Waldemar Kazuro
Łucja Pamulska
Tomasz Korzeniewski
Zarząd Międzygminnego Związku Celowego
Krzysztof Chilczuk – Przewodniczący Zarządu
Marek Kopieniak – Z-ca Przewodniczącego Zarządu
Grażyna Kowalik – Członek Zarządu
Marek Korpysz – Członek Zarządu
Grzegorz Kiec – Członek Zarządu
Paweł Kołtun – Członek Zarządu
Tomasz Korzeniewski – Członek Zarządu 
Komisja Rewizyjna
Mariusz Oleszczuk – Członek Komisji Rewizyjnej
Jerzy Łagodziński – Członek Komisji Rewizyjnej
Radosław Trzeciak – Członek Komisji Rewizyjnej

 


Kadencja 2010 – 2014

Zgromadzenie Międzygminnego Związku Celowego
z siedzibą we Włodawie

 

Wrzesień  Jerzy – Przewodniczący Zgromadzenia
 Kopieniak Marek -Z-ca Przewodniczącego Zgromadzenia
Członkowie:
Kowalik Grażyna
Chilczuk Jerzy
Czuj Mariusz
Filipczak Stefan
Chilczuk Krzysztof
Hołod Robert
Trybuchowicz Dariusz
Ślązak Stanisław
Bruczuk Krzysztof
Mikulski Jacek
Kołtun Paweł
Budzyński Mieczysław 
Zarząd Międzygminnego Związku Celowego
Dydiuk Romuald – Przewodniczący Zarządu
Kowalik Grażyna – Z-ca Przewodniczącego Zarządu
Chilczuk Krzysztof – Członek Zarządu
Ślązak Stanisław – Członek Zarządu
Budzyński Mieczysław – Członek Zarządu
Komisja Rewizyjna
Kołtun Paweł – Przewodniczący Komisji
Mikulski Jacek – Członek Komisji
Trybuchowicz Dariusz – Członek Komisji