Nagrody rozdane – Festiwal Piosenki Przyrodniczej

W dniu 8 maja 2017 roku, w sali konferencyjnej Nadleśnictwa Włodawa odbył się koncert laureatów Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki Przyrodniczej we Włodawie. Podczas koncertu nastąpiło również rozdanie nagród wszystkim zwycięzcom. Wśród wielu sponsorów znalazł się także Międzygminny Związek Celowy z siedzibą we Włodawie, który ufundował nagrodę wyróżnionemu zespołowi MEDUZKI ze Szkoły Podstawowej w Urszulinie oraz Annie Kanarszczuk z Młodzieżowego Domu Kultury we Włodawie.

W koncercie wraz z artystami uczestniczyło ponad 100 osób. Wśród zaproszonych gości znaleźli się między innymi Burmistrz Włodawy – Wiesław Muszyński, Wicestarosta Włodawski – Adam Panasiuk, Przewodniczący Zarządu Międzygminnego Związku Celowego z siedzibą we Włodawie – Krzysztof Chilczuk, dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 3 we Włodawie – Janusz Korneluk, dyrektor Młodzieżowego Domu Kultury we Włodawie – Marek Wójciga, przedstawiciele Włodawskiego Domu Kultury, Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej oraz przedstawiciele Nadleśnictwa Włodawa i Poleskiego Parku Narodowego.

Przesłuchania konkursowe miały miejsce 30 marca 2017 r. w Młodzieżowym Domu Kultury we Włodawie. Wykonawców oceniało jury w składzie: Mikołaj Butryn, Leszek Darmochwał, Radosław Olszewski, Aleksandra Chwalczuk i Monika Zarczuk, które podkreśliło doskonałe przygotowanie wielu wykonawców oraz popularyzację piosenek o tematyce przyrodniczej, ekologicznej i prozdrowotnej.

Lista nagrodzonych solistów oraz zespołów dostępna jest pod adresem:

http://mzcwlodawa.pl/ogolnopolski-festiwal-piosenki-przyrodniczej-we-wlodawie-rozstrzygniety/

Sponsorami upominków, nagród i statuetek byli także: Burmistrz Włodawy, Starosta Włodawski, Poleski Park Narodowy, Lasy Państwowe – Nadleśnictwo Włodawa, Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. we Włodawie oraz Rada Rodziców Szkoły Podstawowej nr 3 we Włodawie i Młodzieżowy Dom Kultury we Włodawie.

IMG_4038IMG_4069IMG_4102IMG_4125IMG_4107IMG_4136IMG_4145IMG_4142