MZC na Podlaskich Dożynkach w Hannie

21 lipca 2016 roku przedstawiciele Międzygminnego Związku Celowego z siedzibą we Włodawie wzięli udział w Podlaskich Dożynkach w Hannie na zaproszenie Wójta Gminy Hanna oraz Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Hannie.

Wśród atrakcji pojawiły się występy zespołów folklorystycznych z Podlasia, Ukrainy i Białorusi oraz stoiska
z regionalnymi przysmakami.

Uczestnicy Dożynek mogli korzystać z naszego Mobilnego Punktu Informacyjnego, przy którym pracownicy Międzygminnego Związku Celowego udzielali konsultacji na temat zasad gospodarowania odpadami obowiązującymi na terenie działań MZC, szczegółowo objaśniali jak wypełniać deklarację o wysokości opłaty, jak prawidłowo segregować odpady komunalne. W punkcie informacyjnym dostępne były również ulotki z najważniejszymi informacjami, druk deklaracji, harmonogramy odbioru odpadów oraz atrakcyjne gadżety.

Zapraszamy do odwiedzenia stoiska informacyjnego podczas kolejnych imprez na terenie gmin członkowskich związku.

logo wfoŚigw lublin z nazwa

Stoisko informacyjne współfinansowane z udziałem środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie.