MZC na Festynie Rodzinnym w Starym Brusie

W dniu 23 czerwca 2019 roku w Starym Brusie odbył się Festyn Rodzinny zorganizowany przez  miejscowe Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji. Atrakcje jakie zostały przygotowane przez organizatorów spełniały oczekiwania zarówno młodszej jak i starszej społeczności. Od początku trwania imprezy pracownicy Międzygminnego Związku Celowego z siedzibą we Włodawie udzielali szczegółowych informacji o sposobie segregacji, jaki obowiązuje na obszarach działania MZC, propagowali nawyki skutecznej segregacji u źródła, a także omawiali nadchodzące zmiany w systemie gospodarki odpadami. Dla dzieci i młodzieży w ramach konkursu edukacyjno-przyrodniczego czekały ekologiczne gadżety w postaci kubków, długopisów, piórników oraz kolorowanek.  Postawą godną pochwały był fakt, że uczestnicy konkursu bez większych problemów odpowiadali na przygotowane pytania konkursowe. Tegoroczna impreza w Starym Brusie rozpoczęła cykl spotkań informacyjno-edukacyjnych. Aby umożliwić szerszy dostęp do informacji z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi, mobilny punkt MZC dostępny będzie również na imprezach pozostałych gmin członkowskich.