Mieszkańcy gmin Hanna i Sławatycze!

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla gminy Hanna i Sławatycze, na drugie półrocze 2015 r., będzie opublikowany po zawarciu umowy na świadczenie usługi z podmiotem odbierającym. Aktualnie trwają procedury związane z wyłonieniem wykonawcy na okres przejściowy, gdyż wykonawca wyłoniony w drodze przetargu nie przystąpił do umowy.