Kontynuacja akcji edukacyjnej dla młodzieży

Kolejną placówką, która włączyła się w akcję edukacji ekologicznej, prowadzonej przez Międzygminny Związek Celowy był Środowiskowy Hufiec Pracy we Włodawie. W ramach jego autorskiego programu edukacyjnego pt. „Trzymaj stronę przyrody” przeprowadzono prelekcję dotyczącą gospodarki odpadami komunalnymi na terenach objętych działaniami MZC.

W trakcie spotkania poruszono szereg niezwykle istotnych kwestii dotyczących ochrony środowiska, ze szczególnym uwzględnieniem gospodarowania odpadami komunalnymi. Celem wykładu było przekazanie wychowankom ŚHP podstawowych informacji na temat Międzygminnego Związku Celowego, sposobach właściwego postępowania z poszczególnymi rodzajami odpadów oraz konsekwencjach płynących z braku poszanowania środowiska naturalnego.

Młodzież biorąca udział w zajęciach wykazała się sporą wiedzą na temat odpadów komunalnych, co może w najbliższej przyszłości znacznie przyczynić się do poprawy stanu otaczającego nas środowiska. To z kolei jest głównym celem akcji edukacyjnej prowadzonej przez Międzygminny Związek Celowy.