Kontakt

http://mzcwlodawa.pl/kontakt-4/

Międzygminny Związek Celowy
z siedzibą we Włodawie

Biuro:

ul. Żołnierzy WiN 22 (II piętro)
22-200 Włodawa
tel. 82 57 25 856
e-mail: sekretariat@mzcwlodawa.pl
BIP: http://bip.mzcwlodawa.pl

Biuro czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 – 15:30

Przewodniczący Zarządu Międzygminnego Związku Celowego z siedzibą we Włodawie
(lub wyznaczony w zastępstwie pracownik) przyjmuje interesantów w każdy wtorek w godz. 9.00 – 15.30

REGON: 0 600 122 78

NIP: 565 – 144 – 78 – 22

MAPA DOJAZDU

Zeskanuj kod!

93c3707602bce4515183d9f95293dd26

Wpis do Rejestru Związków Międzygminnych 24 listopada 2004r. pod poz. 270.

Statut Międzygminnego Związku Celowego z siedzibą we Włodawie
zgłoszony w Dz. Urz. Woj. lubelskiego dnia 8 grudnia 2004r. Nr 210, poz. 2775